ไอเดียมีดสวิสที่รับประกันว่าคุณจะมีทุกอย่างที่ต้องการจาก Wenger Giant Swiss Army Knife

ไอเดียมีดสวิสชุดใหญ่จาก “Wenger Giant Swiss Army Knife” ราคา 499.99 ปอนด์หรือประมาณ 25000 บาท ที่รับประกันว่าเราจะมีทุกอย่างที่ต้องการในชุดเดียวเพราะมีฟังก์ชั่นการใช้งานกว่า 85 แบบ ดังนี้เลยครับ

Features:
-2.5″ 60% Serrated locking blade
-Nail file, nail cleaner
-Corkscrew
-Adjustable pliers with wire crimper and cutter
-Removable screwdriver bit adapter
-2.5″ Blade for Official World Scout Knife
-Spring-loaded, locking needle-nose pliers with wire cutter
-Removable screwdriver bit holder
-Phillips head screwdriver bit 0
-Phillips head screwdriver bit 1
-Phillips head screwdriver bit 2Flat head screwdriver bit 0.5mm x 3.5mm
-Flat head screwdriver bit 0.6mm x 4.0mm
-Flat head screwdriver bit 1.0mm x 6.5mm
-Magnetized recessed bit holder
-Double-cut wood saw with ruler (inch & cm)
-Bike chain rivet setter, removable 5mm allen wrench, screwdriver for slotted and philips head screws
-Removable tool for adjusting bike spokes, 10mm hexagonal key for nuts
-Removable 4mm curved allen wrench with philips head screwdriver
-Removable 10mm hexagonal key
-Patented locking philips head screwdriverUniversal wrench
-2.4″ Springless scissors with serrated, self-sharpening design
-1.65″ Clip point utility blade
-Philips head screwdriver
-2.5″ Clip point blade
-Golf club face cleaner
-2.4″ Round tip blade
-Patented locking screwdriver, cap lifter, can opener
-Golf shoe spike wrench
-Golf divot repair tool
-4mm allen wrench2.5″ blade
-Fine metal file with precision screwdriver
-Double-cut wood saw
-Cupped cigar cutter with double-honed edges
-12/20-Guage choke tube tool
-Watch caseback opening tool
-Snap shackle
-Mineral crystal magnifier with precision screwdriver
-Compass, straight edge, ruler (in./cm)
-Telescopic pointerFish scaler, hook disgorger, line guide
-Shortix laboratory key
-Micro tool holder
-Micro tool adapter
-Micro scraper – straight
-Micro scraper – curved
-Laser pointer with 300 ft. range
-Metal saw, metal file
-Flashlight
-Micro tool holderPhilips head screwdriver 1.5mm
-Screwdriver 1.2mm
-Screwdriver .8mm
-Fine fork for watch spring bars
-Reamer
-Pin punch 1.2mm
-Pin punch .8mm
-Round needle file
-Removable tool holder with expandable receptacle
-Removable tool holder
-Special self-centering screwdriver for gunsights
-Flat philips head screwdriver
-Chisel-point reamerMineral crystal magnifier, fork for watch spring bars, small ruler
-Extension tool
-Spring-loaded, locking flat nose-nose pliers with wire cutter
-Removable screwdriver bit holder
-Phillips head screwdriver bit 0
-Phillips head screwdriver bit 1
-Phillips head screwdriver bit 2
-Flat head screwdriver bit 0.5mm x 3.5mm
-Flat head screwdriver bit 0.6mm x 4.0mm
-Flat head screwdriver bit 1.0mm x 6.5mm
-Magnetized recessed bit holder
-Tire tread gauge
-Fiber optic tool holderCan opener
-Patented locking screwdriver, cap lifter, wire stripper
-Reamer/awl
-Toothpick
-Tweezers
-Key ring

Dimensions:
-Product open – Approximately 22.5cm (H) x 24cm (W) x 3cm (D)
-Product closed – Approximately 8.5cm (H) x 24cm (W) x 3cm (D)
-Product boxed – Approximately 10cm (H) x 28.5cm (W) x 26cm (D)

via: firebox

สามารถดูรูปไอเดียมีดสวิส Wenger Giant Swiss Army Knife เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com