ไอเดียพรม Flying Carpet จากภาพถ่ายทางอากาศสุดเจ๋ง

ไอเดียพรม “Flying Carpet” โดยการออกแบบของ Seyed Alavi ที่ได้นำเอาภาพถ่ายจากเคร่ืองบินบริเวณแม่น้ำ Sacramento มาทำเป็นพรมนั่นเองครับ
via: gizmag

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com