ไอเดียนาฬิกาสำหรับคนนอนดึก Clock for Night Owl โดย Tiancheng Luo

ไอเดียนาฬิกาสำหรับคนนอนดึก “Clock for Night Owl” โดยการออกแบบของ Tiancheng Luo ซึ่งถือว่าเขาคิดออกมาได้อย่างสุดยอดจริงๆครับ

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com