ไอเดียนามบัตรยาง Rubber Business Card สุดเจ๋งโดย Chris Hirsch

ไอเดียนามบัตรยาง “Rubber Business Card” โดยการออกแบบของ Chris Hirsch ให้กับทาง personal trainer Poul Nielsen ซึ่งนามบัตรยางที่ว่านี้ หากต้องการจะดูรายละเอียดก็จะต้องดึงยางให้ยืดออกมาจึงจะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นครับ

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com