ไอเดียที่สำหรับเท้าเหยียบเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้นจาก Suction Cup Shower Foot Rest

ไอเดีย “Suction Cup Shower Foot Rest” ซึ่งเป็นที่สำหรับเท้าเหยียบเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้น โดยจะเอาไว้ติดกับผนังห้องน้ำ ซึ่ง Suction Cup Shower Foot Rest นี้มีราคาอยู่ที่ $9.99 หรือประมาณ 350 บาทครับ
via: taylorgifts

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com