ไอเดียหูจับสำหรับกระป๋องสุดเท่จาก PERPETUAL KID CAN GRIP


via: perpetualkid

ไอเดียอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับกระป๋อง “PERPETUAL KID CAN GRIP” หรือหูจับที่ใช้กับกระป๋องนั่นเอง ซึ่งหูจับ PERPETUAL KID CAN GRIP นี้จะทำให้เราดื่มเครื่องดื่มในกระป๋องได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยที่หูจับนี้มีราคาอยู่ที่ $1.99 หรือ 65 บาทครับ

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com