ไอเดียของใช้ในชีวิตประจำวัน สวิตซ์ไฟสำหรับคนขี้ลืม จาก Burakov Denis

นี่เป็นไอเดียของใช้ในชีวิตประจำวันที่ง่ายๆแต่มีประโยชน์มากมายสำหรับคนที่ขี้ลืม เพราะมันคือสวิตซ์ไฟที่จะบอกว่า ON เมื่อเปิดและจะดับเมื่อปิด จากการออกแบบของ Burakov Denis ครับ ซึ่งผมเชื่อว่าการที่สวิตซ์ไฟมีการบอกว่าเปิดหรือปิด อีกทั้งยังมีแสงสว่างให้เห็นชัดเจนจะช่วยให้เราไม่ลืมปิดไฟนะครับ

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com